Plaque / Plac 13: Rose Davies

Aberdare

2023

Councillor and campaigner

Cynghorydd ac ymgyrchydd

Plaque / Plac 12: Patti Flynn

Butetown, Cardiff

2023

Musician, author and activist

Cerddor, awdur, ac ymgyrchydd

Plaque / Plac 11: Dr Frances Hoggan

Brecon, Powys

2023

Pioneering doctor and reformer

Meddyg arloesol a diwygiwr

Plaque / Plac 10: Eirene White

Flint, Flintshire

2022

Journalist and pioneering politician

Newyddiadurwraig a Gwleidydd Arloesol


Plaque / Plac 9: Thora Silverthorne

Abertillery, Blaenau Gwent

2022

International Brigader, Trade Unionist and Nurse

Aelod o’r Frigâd Ryngwladol, Undebwraig Llafur a Nyrs


Plaque / Plac 8: Dinah Williams
Borth, Ceredigion
2021
Wales’ first female organic farming pioneer

Ffermwraig ac arloeswraig organig gyntaf Cymru


Plaque / Plac 7: Charlotte Price White
Bangor, Gwynedd
2021
Women’s suffrage and peace campaigner

Ymgyrchydd dros heddwch a’r etholfraint i ferched


Plaque / Plac 6: Martha Gellhorn
Kilgwrrwg, Monmouthshire / Cilgwrwg, Sir Fynwy
2021
World-renowned war reporter

Gohebydd rhyfel byd-enwog

PHOTO COPYRIGHT ALEXANDER MATTHEWS (contact Purple Plaques for permission to use this image)


Plaque / Plac 5: Eunice Stallard
Ystradgynlais, Powys
2020
Anti-nuclear campaigner and a founder of Greenham Common peace camp

Ymgyrchydd gwrth-niwclear ac un o sefydlwyr gwersyll heddwch Comin Greenham


Plaque / Plac 4: Angela Kwok
Pontcanna, Cardiff / Caerdydd
2020
Champion of the Chinese community

Eiriolydd y gymuned Tseineaidd


Plaque / Plac 3: Megan Lloyd George
Criccieth / Cricieth, Gwynedd
2019
First female MP for a Welsh constituency

Y fenyw gyntaf i ddal sedd Seneddol dros etholaeth Gymreig


Plaque / Plac 2: Ursula Masson
Merthyr Tydfil / Merthyr Tudful
2019
Journalist, librarian and feminist historian

Newyddiadurwraig, llyfrgellydd a hanesydd ffeministaidd 


Plaque / Plac 1: Val Feld
Senedd, Cardiff Bay / Bae Caerdydd
2018
Assembly Member, equality and social justice campaigner

Aelod o’r Senedd, ymgyrchydd cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol