Latest News / Newyddion

The Purple Plaques project is going from strength to strength, with five plaques unveiled around Wales so far, and more to come…

Mae prosiect y Placiau Porffor yn mynd o nerth i nerth gyda phump plac wedi eu dadorchuddio hyd yn hyn a rhagor i ddod…