The Purple Plaques campaign has been created to improve the recognition of remarkable women in Wales and award them with a Plaque to commemorate their achievements and cement their legacy in Welsh history.

Sefydlwyd ymgyrch y Placiau Porffor er mwyn gwella cydnabyddiaeth menywod nodedig yng Nghymru drwy godi plac i gofnodi eu cyflawniadau a sicrhau lle dyladwy iddynt yn hanes Cymru.